top_avis_legal

Avís legal

avis_legal_text

El PATRONAT DE SANT ROC, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en aquest web.

Els continguts i informació no vinculen al PATRONAT DE SANT ROC, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquesta web, són propietat del PATRONAT DE SANT ROC.

Així mateix, per accedir a algunes de les activitats que porta a terme el PATRONAT DE SANT ROC caldrà proporcionar algunes dades de caràcter personal.

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers del PATRONAT DE SANT ROC per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant un correu electrònic a santroc@votdevila.cat o a l’adreça d’Arenys de Mar, Riera Bisbe Pol 71.

FORMULARIS (inscripcions, contacte)

Les dades personals que ens faciliteu a través d’aquesta butlleta / formulari d’inscripció seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la vostra inscripció a la festa del Vot de Vila del PATRONAT DE SANT ROC.

Així mateix, podrem comunicar-nos amb vosaltres, per via electrònica o telefònica, basant-nos en l’interès del PATROINAT DE SANT ROC, per comunicar-vos informació sobre la vostra inscripció a la nostra entitat, així com novetats, activitats o actes organitzats pel PATRONAT DE SANT ROC, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.

En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.

En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: Bisbe Pol 71, Arenys de Mar o mitjançant correu electrònic a santroc@votdevila.cat