Patronat de Sant Roc

Els Macips

Complirem tots la promesa, vos porteu-nos cap al cel.